1♦-1♥/♠ (Turniejowe)

Konwencja pozwalająca zatrzymać się w częściówce w kolor starszy po sekwencji 1-1/; 3 (inwit)

4+,12-21 1 1 4+, 6+
 • 2 : rewers lub GF z monokolerem
 • 2BA : inwit bez 3
  • 3 : sztuczne
   • 3 : wyczekujące
   • 3 : dubel
   • 3 : wartości
  • 3 : sign-off
  • 3 : nieforsujące
  • 3 : wartości lub próba szlemikowa na
  • 4/ : szlemikowe uzgodnienie kar
 • 3 : inwit z 3
  • 3 : sign-off
  • 3 : wartość , preferencja wartości nad lub cb na
  • 3BA : wartość lub preferencja wartości nad
  • 4 : cb na , bez cb
  • 4 : szlemikowe uzgodnienie
4+,12-21 1 1 4+, 6+
 • 2 : rewers lub GF z monokolerem
 • 2BA : inwit bez 3
  • 3 : sztuczne
   • 3 : wyczekujące
   • 3 : wartości
   • 3 : dubel
  • 3 : sign-off
  • 3 : wartości lub próba szlemikowa na
  • 3 : nieforsujące
  • 4/ : szlemikowe uzgodnienie kar
 • 3 : inwit z 3
  • 3 : obawa o boczny kolor do BA lub cue bid na pikach
   • 3 : wartości
   • 3BA : wartości
  • 3 : sign-off
  • 3BA : sign-off
  • 4 : cue bid na , bez cue bidu
  • 4 : uzgodnienie

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.