1♦-1♠;2♣ (Gawryś)
1 1♠
2♣

w tej sekwencji rezygnujemy z 4. koloru

 • 2 - słabe
 • 2 - transfer na 2♠; dalej:
  • 2♠ = 12-15PC,
   • pas - 6+♠
   • 2BA - GF, naturalne
   • 3♣ - GF, 4+♣
   • 3 - GF,4+
   • 3 - GF, 5+
   • 3♠ - GF, 6+♠
  • 2BA/3T/K/P = 16-17PC, naturalne; dalej: 3 w młodszy = sign-off, inne GF
 • 2♠ - INV, 5+♠
 • 2BA - INV,naturalne
 • 3♣ - INV, 4+♣
 • 3 - INV, naturalne
 • 3 - INV,5-5 na starych

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.