1BA Dynamiczne

Dynamiczne 1BA (ang. "Dynamic 1NT") to jedna z podstawowych konwencji systemowych systemu licytacyjnego Romex w brydżu.

Otwarcie 1BA pokazuje:

 • 18-21PH w układzie niezrównoważonym, 4-5LP i 5+ kontroli (A = 2, K = 1),
 • 19-20PH w układzie zrównoważonym, zazwyczaj 6 kontroli.

Pierwsze odpowiedzi wyglądają następująco:

 • 2 - 0-1 kontroli, 0-6PH,
 • 2 - 0-1 kontroli, 7-15PH,
 • 2 - 2 kontrole (z jednym asem i mniej niż sześcioma punktami należy licytować 2),
 • 2 - 3 kontrole,
 • 2BA - 4 kontrole w dwóch kolorach (AK w jednym kolorze i K w drugim lub 2 asy),
 • 3 - 4 kontrole trzech kolorach (A i dwa króle lub 4 króle),
 • 3 - 5 kontroli,
 • 3 - 6 kontroli,
 • 3 - 7 kontroli.

Odpowiedź 2 jest jedyną odpowiedzią, która nie forsuje do końcówki.

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.